ข้อกำหนดการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา SuperPasswordGenerator.com หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราควบคุมความสัมพันธ์ของ superpasswordgenerator.com กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้:

เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปของคุณและใช้งานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่ให้การรับประกันหรือรับประกันความถูกต้อง ความทันเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยชัดแจ้งในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ

เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากเรา เนื้อหานี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การออกแบบ เค้าโครง รูปลักษณ์ รูปลักษณ์ และกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากที่เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตให้ผู้ดำเนินการได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือเป็นความผิดทางอาญา

บางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นด้วย ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง