Warunki korzystania

Witamy na naszej stronie internetowej SuperPasswordGenerator.com. Jeśli będziesz nadal przeglądać i korzystać z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje superpasswordgenerator.com z Tobą w związku z tą witryną. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

Treść stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ono ulec zmianie bez powiadomienia.

Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów znajdujących się na tej stronie odbywa się całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny spełniają Twoje specyficzne wymagania.

Niniejsza witryna internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiał ten obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością operatora ani nie są mu licencjonowane, są uznane na stronie internetowej.

Nieupoważnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

Od czasu do czasu niniejsza witryna może zawierać także łącza do innych witryn internetowych. Linki te zostały udostępnione dla wygody użytkownika i umożliwienia mu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy daną witrynę(-y). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą linki.