Polityka prywatności

Twoja prywatność jest ważna dla SuperPasswordGenerator.com. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych gromadzonych przez SuperPasswordGenerator.com oraz sposobów, w jakie SuperPasswordGenerator.com wykorzystuje te dane osobowe.

Zbieranie danych osobowych

SuperPasswordGenerator.com może zbierać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

  • Nazwa.
  • Adres e-mail.

Korzystanie z danych osobowych

SuperPasswordGenerator.com może wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

  • Administruj tą witryną.
  • Spersonalizuj stronę internetową dla siebie.
  • Umożliwić Ci dostęp do usług serwisu i korzystanie z nich.
  • Publikuj informacje o Tobie na stronie internetowej; tj. referencje, sugestie dotyczące cech kredytowych.
  • Wysyłaj Ci komunikaty marketingowe.

Jeżeli SuperPasswordGenerator.com ujawni Twoje dane osobowe swoim agentom lub podwykonawcom w tych celach, dany agent lub podwykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania tych danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Oprócz ujawnień uzasadnionych niezbędnych do celów określonych powyżej, SuperPasswordGenerator.com może ujawnić Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym oraz w celu ustanawiać, wykonywać lub bronić swoich praw.

Zabezpieczanie Twoich danych

SuperPasswordGenerator.com podejmie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych. SuperPasswordGenerator.com będzie przechowywać wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe na swoich bezpiecznych serwerach.

Aktualizacja tego oświadczenia

SuperPasswordGenerator.com może zaktualizować niniejszą politykę prywatności, publikując nową wersję na tej stronie. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że zapoznałeś się z wszelkimi zmianami.

Inne strony internetowe

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych. SuperPasswordGenerator.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani praktyki stron trzecich.